Zorgboerderij Chicken Fun
 
 


Bij onze zorgboerderij bestaat de mogelijkheid om diverse vormen toe te passen. Zo ondersteunen wij oa.:


  1. OpsommingstekenPersoonsgebonden Budget (PGB). Dit is in basis een geldbedrag waarmee u zelf dagbesteding en begeleiding kunt inkopen.

  2. OpsommingstekenZorg in Natura (ZIN). Hierbij krijgt u de zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen die u nodig hebt via een instelling of leverancier die een contract heeft met uw zorgkantoor of uw gemeente.

  3. OpsommingstekenOnderaannemerschap.

 

Financieringsmogelijkheden


Onze zorgboerderij is aangesloten bij o.a. onderstaande beroepsorganisaties:


  1. OpsommingstekenStichting Zorgboeren Zeeland (SZZ). Deze stichting behartigt de belangen van de zorgboeren.

  2. OpsommingstekenZuidelijke land- en tuinbouworganisatie (ZLTO). De organisatie ondersteunt de ondernemers in de groene ruimte bij het realiseren van een duurzame positie in markt en maatschappij.

  3. OpsommingstekenFederatie landbouw en zorg. Deze federatie brengt landbouw- en zorgpartijen bij elkaar, stimuleert hen tot samenwerken en is de aanjager van nieuwe perspectiefvolle ontwikkelingen.

Beroepsorganisaties

Informatie