Zorgboerderij Chicken Fun
 
 


Cliënten van 6 tot 16 jaar (Woensdagmiddag 13:00-17:00 & Zaterdag 9:00-16:30):

Omdat duidelijkheid en structuur belangrijk zijn voor onze cliënten werken we met een vast dagprogramma. Om een juiste aansluiting te garanderen bij onze diverse doelgroepen werken wij met diverse methodieken (zoals o.a. het gebruik van pictogrammen) bij onze besprekingen met en aansturing van de cliënten. Onze ochtend ziet er altijd als volgt uit:


  1. OpsommingstekenWe starten gezamenlijk met het bespreken van de afgelopen week zodat alle bijzonderheden aan bod kunnen komen en alle cliënten hun verhaal kwijt kunnen.

  2. OpsommingstekenDagprogramma doornemen met behulp van pictogrammen

  3. OpsommingstekenVerzorgen dieren op de boerderij (deel 1)

  4. OpsommingstekenOntspannende pauze

  5. OpsommingstekenVerzorgen dieren op de boerderij (deel 2)


Na de middagpauze starten we met ons gevarieerde middagprogramma. Hierbij houden we rekening met alle bekende factoren zoals het weer, het jaargetijde en ook gewoon de behoefte van de groep. Voor een indruk van deze activiteiten verwijzen wij u graag naar onze foto’s.


Cliënten van 16 tot 23 jaar (Maandag-, Dinsdag- en Donderdag 9:00-16:00):

Het programma van deze jong-volwassenen is volledig gericht op het (re-)integratieproces. Dit geldt zowel voor jongeren die moeite hebben met het integratieproces als voor jongeren met ASS. De cliënten wordt zoveel mogelijk ervaring bijgebracht in alle dagelijkse handelingen zoals onderhoud en verzorging van dieren, tuin en gebouwen. Natuurlijk gaat dit alles op een gevarieerde en enthousiasmerende manier maar er is een sterk streven naar een (gedeeltelijke) zelfstandigheid zodat men zich staande kan houden in de maatschappij.

Werkwijze

Werkwijze